Personal

Vår personal är erfarna yrkeschaufförer med körvana från varierande förhållanden så som lokalt i Skåne, nationellt och internationellt i trafikintensiva städer så som Paris mfl.

Samtliga innehar godkänd YKB(Yrkeskompetensbevis)
YKB utbildningen består av olika delar så som sparsam körning(ECO Driving), lagar och regler, säkerhet och kundfokus(Bland annat HLR) och ergonomi och hälsa.

Vi utför också årsvis tillsammans med brandkåren en brandövning där vi bland annat rökfyller en buss och övar utrymning samt släckning med olika typer av brandsläckare.