Miljöarbete enligt ISO 14001:2015

Klippans Busstrafik jobbar aktivt för miljön och har ett aktivt miljöarbete enligt ISO14001.

Att jobba med miljöarbete enligt ISO14001 innebär ett åtagande om att ständigt jobba för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Arbetet övervakas av ett externt kontrollorgan som gör årliga besök för att följa upp arbetet.

Läs vår miljöpolicy genom att klicka här

Miljöcertifierat enligt ISO14001